BESTEMMINGSPLAN TER INZAGE

Het ontwerpbestemmingsplan Centrum II-Kanaaldijk N.O.-Oranjekade ligt van 2 oktober 2020 tot en met 12 november 2020 ter inzage.

Samen met aannemer BanBouw uit Nuenen, is Rezidenz Development al geruime tijd bezig met de herontwikkeling van het voormalige EDAH hoofdkantoor gelegen aan de Kanaaldijk N.O./Oostende in Helmond. Voor velen beter bekend als ORANJEKADE.

Aangezien de nieuwe plannen niet zijn voorzien in het huidige bestemmingsplan, is hiervoor een bestemmingsplanwijziging benodigd. Er zijn veel onderzoeken verricht en in nauwe samenspraak met de Gemeente Helmond is een ontwerpbestemmingsplan tot stand gekomen. Hierin worden o.a. de situering en maximale hoogte van de bouwblokken, het gebruik van de gronden en het parkeren geborgd.

Vanzelfsprekend vinden wij het belangrijk om je  geïnteresseerden in ons nieuwbouwplan hierover te informeren.

Het ontwerpbestemmingsplan Centrum II-Kanaaldijk N.O.-Oranjekade ligt van 2 oktober 2020 tot en met 12 november 2020 ter inzage in de stadswinkel van de Gemeente Helmond, Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX Helmond. Voor het inzien hiervan dien je vooraf een afspraak te maken.

Het is eveneens mogelijk om het document digitaal in te zien via: www.ruimtelijkeplannen.nl