Bestemmingsplan Centrum II-Kanaaldijk N.O. – Oranjekade is vastgesteld

Goed nieuws! Op dinsdag 13 april jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Centrum II-Kanaaldijk N.O. – Oranjekade vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting aanvang van de sloop- en bouwwerkzaamheden en het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Publicatie van het vaststellingsbesluit vindt eind april plaats. Indien er geen beroep wordt ingediend tegen het besluit is het bestemmingsplan medio juni onherroepelijk en zal nagenoeg gelijktijdig de omgevingsvergunning worden verleend. De omgevingsvergunning wordt, zonder bezwaar van belanghebbende, 6 weken na afgifte onherroepelijk.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de vergunning begin augustus onherroepelijk wordt en de bouwwerkzaamheden dan spoedig aanvangen.

Tot die tijd wordt er zeker niet stil gezeten! Aannemer BanBouw is volop bezig met de bouwvoorbereidingen en de sloopwerkzaamheden worden snel gepland. Naar verwachting starten de sloopwerkzaamheden nog voor de bouwvak vakantie.